Bunuhlah Anak Yang Memukul Ortunya.


"Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, PASTILAH IA DIHUKUMMATI.. (Keluaran 21:15)

Hukuman Mati Untuk YanG Menyumpahi Ortunya
1) Siapa mengutuki ayah atau ibunya, PELITANYA AKAN PADA PADA WAKTU GELAP.. (Amsal 20:20)


2) Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, PASTILAH IA DIHUKUM MATI. ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri.. (Imamat 20:9)

 

ISLAMIC MEDIA
ISLAMIC.XTGEM.COM
HOME


XtGem Forum catalog