XtGem Forum catalog
Bunuhlah Manusia Yang Bekerja Pada Hari Sabat

14 Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu; siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, PASTILAH IA DIHUKUMMATI, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya.

15 Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi TUHAN: setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, PASTILAH IA DIHUKUM MATI.

(Keluaran 31:14-15)

ISLAMIC MEDIA
ISLAMIC.XTGEM.COM
HOME